Belasting

Belastingen: box 1

Je aangifte inkomstenbelasting begint met het begrijpen van de methodiek van de Belastingdienst, want niet alle inkomsten vallen onder hetzelfde...